Wat doet een psycholoog?

Als je naar een psycholoog gaat, dan kan deze hulpverlener je vaak helpen. Als je depressief bent bijvoorbeeld kun je hier over praten, je probeert dan samen te achterhalen wat de oorzaak is, hoe het komt dat je depressief bent geworden en wat er aan gedaan kan worden. Als je een te hoge werkdruk hebt gehad dan moet er voor gezorgd worden dat de werkdruk naar beneden gaat. Maar mensen kunnen door een depressie ook angstig worden en dan kan de psycholoog hier ook mee helpen en met je praten over hoe je hiermee om kunt gaan. Het gaat er om dat je samen gaat ontdekken waar je gedrag vandaan komt en wat hier aan gedaan kan worden.

De gesprekken met de psycholoog gaan over jou en kunnen heel diep gaan, maar je geeft zelf aan wanneer het genoeg is. Sommige mensen kunnen een uur praten anderen hebben aan een half uur genoeg omdat het dan al teveel is voor hen. Er wordt per persoon gekeken wat er noodzakelijk is en hoe dit het beste vorm kan worden gegeven. Daarom is het goed dat je naar de psycholoog gaat wanneer je behoefte hebt om te praten, dit kan ook over een relatie zijn of over een ziekte die je hebt. De psycholoog is sowieso een luisterend oor en kan adviezen geven.

Hoelang studeren om psycholoog te worden?

Ben je van plan psycholoog te worden? Dan kan de studie psychologie een oplossing bieden. Psychologie is een wetenschappelijke studie en je houdt je hierbij bezig met het bestuderen van menselijk gedrag en ook het menselijk denken. Alles wordt gedaan aan de hand van empirisch bewijs. De voltijd studie zal dan ook vier tot vijf jaar duren. Maar bij diverse universiteiten is het ook mogelijk een studie in deeltijd te doen en dan doe je er gemiddeld zeven tot acht jaar over.

Je hebt een goede vooropleiding nodig voordat je zomaar deel kunt nemen aan de studie psychologie. Je hebt een VWO diploma nodig, gymnasium of atheneum, maar ook een HBO diploma is voldoende. Lees verder